Scontri tra ultrà: tornano le scene di guerriglia in strada