Milano, violenta lite fra il tassista e l'influencer